Chùm ảnh các tác phẩm đoạt giải thưởng.
- Giải Đặc biệt được trao cho 2 tác giả là Phan Huy Thiệp với bộ ảnh “Đại lễ Lẩu Then của người Tày Lạng Sơn” và tác giả Trần Hữu Hạt với tác phẩm “Bước chân đại ngàn”.  
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 1  
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 2  
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 3  

Chùm ảnh “Đại lễ Lẩu Then của người Tày Lạng Sơn” của Phan Huy Thiệp.

Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 4 "Bước chân đại ngàn" của Trần Hữu Hạt 
- Giải xuất sắc được trao cho 8 tác giả:
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 5 Tác phẩm "Vệt dầu loang trên phá Tam Giang" của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 6 "Nắng chiều bên suối" của Nguyễn Tùng Dương
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 7 "Sếu" của Lê Thị Kim Liên
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 8 "Cò trắng bắt mồi" của Lê Minh Quốc
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 9 "Vật cầu bùn quê tôi" của Nguyễn Việt Hồng
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 10 "Kỳ vĩ những bãi đá ven biển đảo miền Nam Trung bộ" của Đỗ Tuấn Ngọc
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 11 "Nghề dệt chiếu cói" của Trần Văn Hồng
Chùm ảnh đẹp lung linh đạt Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam 2019 - ảnh 12 "Người giữ hồn rối cổ" của Nguyễn Văn Đông
Ngoài ra BTC còn trao 3 giải thưởng cho các tác giả trẻ và 01 giải bầu trời dành cho tác giả tác giả được yêu thích.